Prosjekter

Her på siden finner du en oversikt over prosjekter jeg tidligere har satt i verk. Du finner også lenker til artikler, utgivelser, tidligere foredrag og litterære samtaler.


01.10.2020 -- : Dansken på besøk: En podkast med fokus på den dype litterære samtalen. Her inviterer jeg meg selv på besøk hos utvalgte forfattere og kulturprofiler.

Oktober 2020: Sertifisert leseleder: Som led i et prosjekt forvaltet av Trondheim Fylkeskommune ble jeg sertifisert leseleder etter metoden Shared Reading. 

25.03.2019 - 01.02.2020 : Litterært Kollektiv: Styremedlem. Medansvar for innholdsproduksjon og publisering på sosiale medier, formidling av kontakt til aktører, samarbeidspartnere m.m. Har vært med å planlegge samt avvikle Ugress Festival 2019.

01.09.2018 -- : Litteraturhuset i Trondheim: Kulturvert og samtaleleder. Står for al praktisk ved avvikling av arrangementer. Avholder leilighetsvis foredrag og litterære arrangementer med, etter eget ønske, utvalgte forfattere.

01.08.2017 -- : Nordlitt.dk: Administrator av litteraturbloggen Nordlitt.dk. Gjennom analyser og omtale av aktuelle nordiske verker forsøker jeg å fremme den nordiske litteraturen. Samtidig bruker jeg denne til å diskutere samfunnsrelevante emner, f.eks. debatten om virkelighetslitteratur. Jeg har tidligere anmeldt bøker for både norske, danske og svenske forlag, men mottar ikke lenger anmeldereksemplarer. 

01.02.2018 - 01.05.2018: Ung Odense (UPA): Praktikant v. kommunikasjonsavdelingen. Oppsøkende journalistisk arbeide til avdelingens nyhetsmagasin samt utferdigelse av pressemeddelelser, taler og artikler til prosjektet Læring for fremtiden, for hvilket vi vant Odense Kommune sin bæredyktighetspris 2018.

01.11.2014 - 03.01.2018: Mentor Danmark: Ansatt som underviser på folkeskole- og gymnasienivå i fagene dansk, engelsk og tysk. Bisto som mentor for gymnasieelever under utferdigelse av SRP-oppgaver (studieretningsprosjekt.)

01.09.2015 - 30.11.2016: Hygge Factory: Prosjektleder på et fellesnordisk bokprosjekt for barn og ungdommer med fokus på fattigdom i Norden. Sto for bl.a. rekruttering, innholdsproduksjon og publisering på sosiale medier, redaksjonelt arbeide i forbindelse med utgivelsen samt undervisning og veiledning av deltakerne.

01.06.2014 - 01.02.2015: Esbjerg Daghøjskole: Avvikling av litteratur- og skriveforløp for skolens STU-elever (spesialtilrettelagt utdanning). Fokus på skriving og skjønnlitterær lesning som «terapi» gjennom konseptet Shared Reading.