Litteratur på tur

 Shared reading 

for større livskvalitet


Shared reading går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe og etterpå ha en samtale om teksten. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Man undrer seg sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at man utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv - og andre.

Samtalen blir ledet av leselederen, altså meg, som er sertifisert leseleder etter metoden Shared reading. 

Metoden handler om å legge til rette for oppdagelse av litteratur og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter. Man trenger ikke å forberede seg. Alle får utdelt en felles tekst som leses sammen. Man trenger ikke å ha lest mye fra før, man trenger ikke å kunne lese i det hele tatt. Jeg leser teksten høyt, i rolig tempo, stopper opp underveis, og inviterer til refleksjon og undring. Man trenger ikke å delta i samtalen, det er helt greit å bare lytte.

Shared Reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det dreier seg om gleden ved å lese og å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap. Høytlesning gir ro og tilstedeværelse, tempoet senkes og fokuset øker.

I podkasten "Dansken på besøk" kan du høre litteraturformidler Kirsten Muhle fortelle om Shared Reading og dets mange muligheter
I podkasten "Dansken på besøk" kan du høre litteraturformidler Kirsten Muhle fortelle om Shared Reading og dets mange muligheter

Shared reading-metoden er utviklet av Jane Davis og The Reader Organisation i Liverpool. Jane vokste opp på sin alkoholiserte mors pub. Hun har selv erfart hvordan litteratur kan redde et menneske etter at hun droppet ut av skolen som 16-åring. Hun er særlig opptatt av å gjøre den seriøse litteraturen tilgjengelig for folk som ikke leser, folk som har mistet kontakten med litteraturen, og folk som er isolerte og ensomme.

I England er metoden mye brukt i helsesektoren, sykehus, helseinstitusjoner, for vanskeligstilte unge, i fengsel og rusomsorg. I Norge er den også knyttet til sykehus, men mest til bibliotek, åpne grupper for alle, eller spesifikt for ungdommer. Jeg har her valgt å utvikle konseptet ved å kombinere de to tingene jeg setter allerstørst pris på: Litteratur og natur! Dette er likeledes åpen for alle uansett bakgrunn, alder og erfaring. 

Helsegevinsten: Det er blitt forsket en del på litteraturens betydning i folks liv, og mer spesifikt på Shared reading som metode. Blant annet har Thor Magnus Tallerås skrevet doktorgradsavhandlingen: "How literature changed my life. Kan ditt liv endres gjennom skjønnlitteratur?" I avhandlingen forsker han på leseopplevelser.

I en shared reading gruppe er man tilstede med den friske delen av seg selv (i motsetning til kognitiv terapi og annen terapi). The Reader Organisation opererer med begrepet «stuckness in life» . At du sitter fast i noe, det kan være noe midlertidig eller noe mer varig. Litteraturen kan bringe deg ut av det.

Litteraturen kan gi ny innsikt. Det er en måte å få justert egne oppfatninger mot noen andres. Litteraturen kan gi et rom å erfare opplevelsene våre på nytt. Litteraturen kan gi et språk til å beskrive komplekse erfaringer, noe som videre kan være en nøkkelkomponent i utviklingen av evnen til å overvinne mentale utfordringer. Slik kan litteraturen være en motstandsressurs.

Dette gir rom for å si noe / berøre noe dypt personlig uten å måtte dele din egen personlige historie.

Shared reading:

  • Fremmer mentalt velvære: Det er beroligende å bli lest for.
  • Bedrer konsentrasjonsevnen: Fordypning i tekst.
  • Utfordrer fastlåst tankesett om deg selv og andre.
  • Setter ord på tanker og følelser.
  • Gir hjelp til å uttrykke seg om vanskelige tanker og følelser.
  • Gir hjelp til å lage en ny historie om seg selv og egen identitet.

Selv om det er mange helsebringende effekter av å møtes rundt litteratur på denne måten, er hovedfokuset på litteraturen og den felles opplevelsen av litteratur. Det er litteraturen selv og vårt møte med den som utgjør det helsebringende i metoden.

Du kan lese mer om Shared Reading i denne artikkel 


Lyst å bli med på tur?

Med Litteratur på tur kombinerer jeg mine to største pasjoner: Litteratur og turliv. Å komme seg ut bidrar ikke bare til fysisk velbefinnende, men er også forbundet med god mental helse, mestringsfølelse og overskudd i hverdagen. 

Jeg arrangere løpende ture rundt om i landet der det er åpen for tilmelding. Følg med her på siden, Facebook eller Instagram for å få beskjed når neste tur avvikles. Du kan også tilmelde deg nyhetsbrevet og få direkte beskjed i din innboks. 

Det blir selvsagt tatt høyde for smittevern og til enhver tid gjeldende restriksjoner.

Ønsker du å få et tilbud på en gruppetur, vil du booke meg som leseleder til en allerede etablert gruppe, eller har du andre spørsmål, så send meg gjerne en melding.