Foredrag & bokbad

Ønsker du å booke meg til foredrag eller som samtaleleder? 


Her er en rekke utvalgte temaer og foredrag jeg særlig har spesialisert meg i. 

Har du andre forespørsler eller ideer, er det bare å ta kontakt!


Det moderne gjennombrudd:

  • Amalie Skram - forfatterskap, ekteskap, galskap.
  • Christian Krohg - Albertine og den nordiske sedelighetsfeiden.
  • Fra det moderne gjennombrudd til Chick Lit: Kjønnsroller og likestilling i nordisk litteraturhistorie.

Virkeligheten som metode:

  • Hvordan forsvare bruken av virkelige hendelser og personer litterært?
  • Kunstneriske traumer: å fremstille sin egen og andres lidelse.
  • På visse betingelser - elsker du meg, mor? 

Den rå realismen:

  • Tove Ditlevsen: Ekteskap og andre former for gift.
  • Herman Bang: En stille eksistens eller raffinert villskap?
  • På den jyske hede: Fra Blicher til Jessen - om eksistens, naturkrefter og livsvilkår.